Christendom

De historische kerk - deel I: Situering

De historische kerk - deel I: Situering

Er is geen enkel religieus fenomeen zo divers als het moderne christendom. Al deze verscheidenheid aan geloof, ritueel en praktijk maakt het dus moeilijk om te spreken over christendom of christendommen. Maar deze verscheidenheid is reeds aanwezig bij de aanvang in de antieke wereld. Historici tonen aan dat gedurende de eerste drie eeuwen van het vroege christendom de verschillen en de verscheidenheden groot waren tussen dezen die zich toen christenen noemden.