Geschiedenis

De broosheid van porselein

De broosheid van porselein

100 jaar geleden, op 10 Augustus 1920,  werd het Verdrag van Sèvres getekend waarbij vertegenwoordigers van Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Italië overeenkwamen het Ottomaanse Rijk op te delen. Dit verdrag is veel minder bekend dan het beruchte Sykes-Picot verdrag, maar het tekende wel de toekomstige kaart van het Midden-Oosten met alle gevolgen in dat gebied tot op de dag van vandaag. Het is bovendien opnieuw aan de orde omdat onder andere Turkije, of moeten we zeggen Erdogan, nieuwe ambities laat gelden.

 

Het Nazi Wirtschaftswunder

Als men op het web naar de economie van Nazi-Duitsland op zoek gaat, is het typerend dat nog steeds méér dan 90% handelt over de onmiddellijke successen van het Nazi regime. Benadrukt wordt vooral het feit dat Hitler en co. alle beloftes snel hebben gerealiseerd, nl. werkloosheid opgelost, grote werken uitgevoerd, het land weer een eersterangs rol in Europa gegeven. Als we naar de feiten kijken, zijn deze beweringen redelijk juist. Hoewel…..

Guldensporenslag

Guldensporenslag

Het paradepaard van de nationalistische beweging in Vlaanderen en het schoolvoorbeeld van geschiedenisinterpretatie en mythevorming is het verhaal over de Guldensporenslag.

Context, feiten en mythes...