schulden

En vergeef ons onze schulden (deel 3): Een beetje waarzeggerij

Zolang de schulden worden gedekt door genoeg inkomen, kunnen ze constructief bijdragen aan de economische ontwikkeling. Maar vandaag zijn deze excessieve schulden een echte virus in het kapitalistisch systeem. De genomen maatregelen hebben eigenlijk alleen maar een daling van de productiviteit voor gevolg gehad, daarmee de groei in gevaar brengend. Lacy Hunt heeft heel duidelijk de correlatie van hogere schulden, lagere groei en lagere productiviteit aangetoond met massa’s gegevens.

En vergeef ons onze schulden (deel 2): En de schuldtrein hij raasde voorbij

We hebben onlangs een donkere verjaardag herdacht: de bankencrisis. Hoewel, wij zijn het niet eens met deze term. Omdat de banken deze “crisis” zelf hebben veroorzaakt. Op zoek naar onmogelijk gewin zijn ze aan het gokken geslagen als de ergste junkies. Met, in vele gevallen, het spaargeld van ons allemaal als inzet. En, hoe kan men het bedenken, wij allemaal hebben diezelfde banken, middels onze regeringen, de garantie gegeven voor hun redding. En dit zullen we nog vele jaren betalen, niet alleen in geld.