wereldeconomie

De perfecte storm

Zal onze Aarde de bevolkingsaangroei nog kunnen dragen? Deze vraag is al duizendmaal gesteld. Wat zullen de gevolgen hiervan zijn op het niveau van voedselvoorziening, van armoede, van ecologie, van uitputting van sommige grondstoffen, van migratie en van tewerkstelling?

 

Marktfalen in een globale wereldeconomie

Marktfalen in een globale wereldeconomie

Globalisatie en de vrije markt leken een ideaal koppel te zijn, maar de crisis die begon in 2007 en verder liep in 2008 toonde aan dat markten kunnen falen, en dat als één markt faalt er daardoor meerderen kunnen falen.

We zullen deze crisis en de daaropvolgende nader bekijken met hun globale gevolgen. En we zullen dit doen aan de hand van twee werken: How markets Fail, the Logic of Economic Calamities van John Cassidy en Freefall: America, Free Markets and the sinking of the World Economy van Joseph. E. Stiglitz.