waarzeggerij

En vergeef ons onze schulden (deel 3): Een beetje waarzeggerij

Zolang de schulden worden gedekt door genoeg inkomen, kunnen ze constructief bijdragen aan de economische ontwikkeling. Maar vandaag zijn deze excessieve schulden een echte virus in het kapitalistisch systeem. De genomen maatregelen hebben eigenlijk alleen maar een daling van de productiviteit voor gevolg gehad, daarmee de groei in gevaar brengend. Lacy Hunt heeft heel duidelijk de correlatie van hogere schulden, lagere groei en lagere productiviteit aangetoond met massa’s gegevens.