klimaat

De perfecte storm

Zal onze Aarde de bevolkingsaangroei nog kunnen dragen? Deze vraag is al duizendmaal gesteld. Wat zullen de gevolgen hiervan zijn op het niveau van voedselvoorziening, van armoede, van ecologie, van uitputting van sommige grondstoffen, van migratie en van tewerkstelling?