Varia

De perfecte storm

Zal onze Aarde de bevolkingsaangroei nog kunnen dragen? Deze vraag is al duizendmaal gesteld. Wat zullen de gevolgen hiervan zijn op het niveau van voedselvoorziening, van armoede, van ecologie, van uitputting van sommige grondstoffen, van migratie en van tewerkstelling?

 

Ras

ras

Hoe ras ? Welk ras ? Waar ras ?

Sommige landen hebben het begrip ras verbannen. Antropologen gebruiken de term “ethnie” en biologen gebruiken “ menselijke groepen”. Welke term men ook gebruikt, men bedoelt in de eerste plaats een geheel van individuen met bepaalde gemeenschappelijke erfelijke eigenschappen en uiterlijk fysieke verschillen.

 

 
 
 

Moeder Theresa, Hell’s Angel ?

Moeder Theresa, Hell’s Angel ?

Reeds tientallen jaren stijgt de kritiek op Moeder Theresa en haar werk. En toch heeft het Vaticaan op 4 september jl. Moeder Theresa zalig verklaard tegen al deze argumenten in.

Nadat ze de Nobelprijs voor de Vrede ontving kwam een stroom van beschuldigingen los uit meerdere hoeken. Maar het bleek zeer moeilijk om de openbare opinie aan te zetten om naar die argumenten te luisteren. Ze was een icoon geworden en onaanraakbaar. En de Kerk wou dit icoon van liefdadigheidswerk verzilveren.